Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

(REGULAMIN)

§1

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony

internetowej, zwany będzie dalej: "Ogólne warunki".

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania

ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz

akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy

zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej

należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą

być one zastrzeżone znakami towarowymi.

5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej,

utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji

lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie

działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący

adres email: globy.pl@gmail.com.

§2

 DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny na stronie

internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela

strony internetowej;

2. FORMULARZ REJESTRACJI - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej

umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie internetowej

3. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór

zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

2/11

4. PRAWO WŁAŚCIWE - Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma

prawo polskie;

5. STRONA INTERNETOWA - narzędzie, o nazwie: globy.pl, służące do

świadczenia usług elektronicznych;

6. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;

7. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych

warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania

ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na

stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji,

jak również obsługi klienta;

8. WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową,

mianowicie: Firma Globy.pl Paweł Tynda nip-7492041674 Kościelna 15, 47-280 Ostrożnica

9. Dane adresowe siedziby firmy oraz dane adresowe magazynu dla urządzeń elektronicznych: Globy.pl Paweł Tynda Kościelna 15, 47-280 Ostrożnica

§3

ZAKRES WARUNKÓW

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie

z poniższymi Ogólnymi warunkami.

2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji

dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów

informacyjnych.

3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią

integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie

internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

§4

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki

internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia

końcowego Użytkownika.

3/11

2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować,

drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość

niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:

a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach

niekomercyjnych;

b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw

autorskich lub dane dotyczące autora treści.

3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii,

stanowiących część strony internetowej.

4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu

przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:

a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób,

zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;

c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia

im jakiejkolwiek szkody;

d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści

niezgodnych z Ogólnymi warunkami;

e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych

lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również

jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;

f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania

lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie

trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie

z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody

komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na

funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego

albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

§5

COOKIES

4/11

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię

(dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie

Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona)

oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych

i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych

potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,

który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu

przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego

urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich

głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne

tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu

przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po

powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas

zachowywane przed dłuższy czas.

4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez

Właściciela.

5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne

z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie

akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies

zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies

lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne

powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia

akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić

pełne korzystanie ze strony internetowej.

9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej,

aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były

dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę

internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników,

5/11

którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej

pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest

zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,

adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości

diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony

internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta

ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy

strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

§6

PLUGIN FACEBOOKA

1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego

Facebook.

2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.

3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka.

Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę

internetową ze swojego adresu IP.

4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim

profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet

w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest

w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych

i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook

nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących

prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio

z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące

przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się

wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

6/11

§7

PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np.

Twitter, Google+ albo LinkedIn).

2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach

służących do udostępniania informacji na danej platformie.

3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej

w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.

4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portalu

społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik

odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.

5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu

społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii,

w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika.

Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki

strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na

temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich

z konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych

wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania

m.in. statystyk strony.

6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony,

Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili

Właściciela oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym

informacjom, Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepsze

dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby

generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów

społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do

poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych

z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz

o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

§8

LINKI ZEWNĘTRZNE

1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są

podane wyłącznie w celu informacyjnym.

7/11

2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące

się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

§9

FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny

formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując

ich wysyłkę do Właściciela.

2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na

przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych

osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu

wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

§10

FORMULARZ REJESTRACJI

1. W ramach formularza rejestracji, Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe,

aby zarejestrować się jako zidentyfikowany Użytkownik na stronie internetowej

i utworzyć swoje Konto.

2. Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie stronę internetową,

będzie mógł zalogować się jako zidentyfikowany Użytkownik na swoje Konto.

3. Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa będzie dysponowała danymi

osobowymi i kontaktowymi Użytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w

późniejszym okresie, które umożliwią sprawniejszy kontakt, przesył danych

lub płatność za usługę lub towary, dostępne na stronie internetowej.

4. Zarejestrowanie Użytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych

oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych

osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji.

§11

POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi,

prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi

z ochroną własności intelektualnej.

2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na

8/11

stronie internetowej (zwane łącznie: "Znakami"), stanowią znaki towarowe

Właściciela.

3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie

może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani

w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie

w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych,

marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie

elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

§12

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na

temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika

lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać,

znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§13

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu

pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed

podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność

gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.

2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści,

w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy

złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.

3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej,

w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu,

nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności

informacji.

4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na

siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej

wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze,

moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu

zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.

5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone

na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi

9/11

utrzymywanych przez osoby trzecie.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest

z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie

internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji

lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.

8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii

zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się

niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu,

proszony jest zgłaszać Właścicielowi.

9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ

istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej

i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

§14

WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się

nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część

Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne

lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje

zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych

warunkach.

2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się

nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie

postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie

prawnym.

§15

STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą

umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony

internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne

porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych

Ogólnych warunków.

10/11

§16

. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania

modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich

obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej,

które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że

inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków,

o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat

o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.

3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją

zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

§17

 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać

w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający

z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje

się miejsce zamieszkania lub stałego pobytu Właściciela.

§18

PODSTAWA PRAWNA

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się

odpowiednio następujące ustawy:

a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r.

poz. 2460, ze zm.);

b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.

Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);

c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);

d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

11/11

1145, ze zm.);

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

§19

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:,
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 4. Płatność za pobraniem
 5. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 6. Płatności elektroniczne
 7. Za pośrednictwem platformy płatniczej:Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  • Banki dostępne w usłudze:
   • mTransfer – mBank
   • Inteligo – PKO BP
   • Bank Pekao
   • Bank PKO – IKO
   • Bank PKO- IPKO
   • Bank Pekao- PeoPay
   • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
   • Bank Zachodni WBK
   • BNP PARIBAS
   • Pocztowy24
   • Deutsche Bank
   • SGB Bank SA
   • GET IN BANK
   • Credit Agricole
   • ING
   • BNP PARIBAS eBGŻ
   • Raiffeisen Bank Polska
   • Eurobank
   • Millennium BANK
   • BOŚ Bank
   • Citi Bank Handlowy
   • Alior Bank
   • PBS Bank
   • NET – Bank Express
   • Toyota Bank
   • PLUS Bank
   • Płatności BLIK
 8. Sprzedawca dostarczy dowód zakupu wraz z zamówionym towarem w postaci paragonu lub faktury.

 

§20

czas realizacji zamówienia


1.Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki (liczony od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie) plus czas dostawy właściwy dla firmy ją realizującej. 

2.Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.Koszt przesyłki kurierskiej w przypadku zamówień hurtowych ustalany jest indywidualnie.

4.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§21

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 22. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 25. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 26. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 27. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§22

Reklamacja i gwarancja

 

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

     5.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w zakładce kontakt.

     6.W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl